Privacyverklaring.

Tjitte IJzebrand gevestigd en kantoorhoudende te Aalten (7121LA) aan de Guttersdijk 1, hierna te noemen “Tjitte IJzebrand” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Tjitte IJzebrand verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Tjitte IJzebrand u over de manier waarop Tjitte IJzebrand uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Tjitte IJzebrand worden aangeboden op tjitte.ijzebrand.nl.


Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonlijk
Tjitte IJzebrand gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Tjitte IJzebrand past wat u op tjitte.ijzebrand.nl ziet aan op uw interesses. Tjitte IJzebrand gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Doel
Tjitte IJzebrand verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van tjitte.ijzebrand.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Tjitte IJzebrand gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Tjitte IJzebrand.

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Tjitte IJzebrand deze gegevens net zoals die van andere klanten van Tjitte IJzebrand.

Andere doeleinden
Tot slot kan Tjitte IJzebrand uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Doorgifte aan derden

Tjitte IJzebrand geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Tjitte IJzebrand voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Tjitte IJzebrand een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Tjitte IJzebrand op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Beveiliging van gegevens

Tjitte IJzebrand maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Tjitte IJzebrand ontvangt.


Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar tjitte@ijzebrand.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Cookies

Het is mogelijk dat Tjitte IJzebrand tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op ijzebrand.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (Uw IP- adres blijft wel anoniem) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Aansprakelijkheid Tjitte IJzebrand

Tjitte IJzebrand heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Tjitte IJzebrand verwerkt ten behoeve van tjitte.ijzebrand.nl. Tjitte IJzebrand accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Bewaartermijn

Tjitte IJzebrand bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan tjitte.ijzebrand.nl, tenzij Tjitte IJzebrand op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Wijziging privacyverklaring

Tjitte IJzebrand behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via ijzebrand.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van ijzebrand.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en tjitte.ijzebrand.nl in de gaten.


De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 15 februari 2020.